Kako do nas?

Locirani smo 1,5 km od puta E19 Šabac-Obrenovac-Beograd, u neposrednoj blizini se nalaze reka Sava i Aaerodrom "Nikola Tesla". Do Skupljena je veoma jednostavno doći:

1. Iz pravca Beograda pored sajma, preko Obrenovca i Debrca, putem E19 dolazite do Skupljena. Kod restorana "Domovina" se nalazi odvajanje za Vladimirce, a na tom putu posle 1,5km se nalaze pogoni Drvoprerade Mandić.

2.Iz pravca Šapca na sličan način, starim beogradskim putem, posle dvadesetak kilometara dolazite do skretanja za Vladimirce i restorana "Domovina", a posle 1,5 km. i do Drvoprerade Mandić.

Informacije

Preduzeće za preradu i promet d.o.o. „DRVOPRERADA-MANDIĆ“
Skupljen, 15225 Vladimirci,
Srbija.
Tel/fax: +381 15 7762-330, :+381 15 7762-313
Mobilni: +1 959 603 6035
FAX: +381 63 217 678
E-mail: kontakt@drvopreradamandic.com

Kontakt forma: